Drahý bože, děkuji ti za všechny zavřené dveře. Mladý muž všechny dojal svým dopisem pro Boha

Muž se rozhodl napsat děkovný dopis Bohu, kde mu vyjádřil svou vděčnost za ovlivnění jeho životních rozhodnutí. Boha nazývá nejlepším učitelem.

kříž i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

V dnešní době existuje velká spousta různých náboženství. Někteří lidé se během těžkých životních situací obracejí právě na svou víru. Věřící se pak nechávají ovlivnit různými aspekty svých náboženství. Spousta lidí pak na základě své prosby například čeká na nějaký signál, který jim pomůže v jejich rozhodnutí. Tento muž se rozhodl napsat dopis, v němž se obrátil na Boha s velmi zajímavým sdělením.

Muž napsal dopis Bohu

Jednoho dne se tento muž rozhodl, že napíše děkovný dopis, ve kterém Bohu poděkuje za to, jaký život díky němu dosud prožil. Vyjádřil zde své přesvědčení, že veškeré životní situace se staly právě tak, jak to pro něj Bůh zamýšlel. Zároveň se muž rozhodl děkovat jak za pozitivní, tak i negativní ovlivnění jeho života, vše totiž přisuzuje právě tomu, že to tak prostě mělo být.

Životní překážky měly určitý důvod

V jedné části dopisu muž projevuje vděčnost i za to, jaké nástrahy a překážky ho čekaly. Tvrdí, že se díky tomu naučil hledat jiná řešení, došlo mu také, že existuje více různých cílů jeho jednání. Muž také zároveň tvrdí, že na svých životních cestách nikdy nebude tak úplně sám. Bůh je dle muže tím, kdo ho na cestě jeho životem doprovází a pomáhá mu při zásadních rozhodnutích tak, aby se rozhodl co nejlépe.

Muž poděkoval i za nezdary

V další části svého dopisu se muž věnuje také svým nezdarům. I zde všechny prožité skutečnosti přisuzuje právě tomu, že se to takto zkrátka mělo stát. Bůh mu údajně dodával sílu a odvahu k tomu, aby se rozloučil s lidmi i věcmi, které ho v životě neměly posunout dále. Také vyjádřil svůj vděk za to, že situace, jež ho srazily na zem, ho vlastně posílily do další cesty životem.

Bůh naučil muže trpělivosti

Muž se v dopise zmiňuje i o tom, že se díky své víře naučil být trpělivým člověkem. Bohu přisuzuje to, že mnohokrát zasáhl ve chvíli, kdy muže postihl chtíč. Dle svých slov byl přesvědčen o tom, že veškeré věci, které moc chtěl, mu nebyly dopřány z důvodu, že by na něj nakonec měly špatný vliv. Muž dále tvrdí, že dnes už naprosto přesně rozumí tomu, co si v životě zaslouží a čeho je hoden.

modlení iZdroj fotografie: Pixabay

Muž našel smysl života

Bůh muži určil tu nejlepší cestu životem, kterou si zasloužil. Alespoň tak to tedy stojí v dopise, jejž muž napsal. Boha v tomto dopise nazývá jediným učitelem, kterého kdy poslouchal a nadále poslouchat bude, jelikož právě on je ten, kdo nejlépe zná jeho srdce a duši. Muž také věří tomu, že ho Bůh nezatíží životními situacemi více, než by bylo snesitelné. Naprosto stejně poděkoval také za všechny pomyslně zavřené dveře, u kterých se během svého života musel otočit a hledat jinou cestu.

Jakými aspekty se necháváte ovlivnit při svých rozhodnutích?

Diskuze Vstoupit do diskuze
143 lidí právě čte
Autor článku

Klára Kozáková

Mé poutavé a zábavné články zasahují do srdce čtenářů, nabízejí nejen aktuální bulvární události, ale také inspiraci pro moderní životní styl. S otevřeným přístupem podněcuji čtenáře k prožívání každého dne plným dechem a radosti. Jako průvodkyně světem bulváru a lifestyle jsem neúnavnou kreativní silou, která přináší osvěžující náhledy a nabízí čtenářům nezapomenutelné zážitky.

Zobrazit další články