I přesto, že se svět během 30 let výrazně změnil, mají prarodiče stále stejně důležitou roli jako dříve

V současné době fungují domácnosti jinak, než tomu bylo před 30 lety. Ale přesto se význam prarodičů ve světě dětí nezměnil.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Lidská společnost prodělává v posledních desetiletích čím dál rychlejší změny. Jednou z nejvýraznějších je masové rozšíření internetu v 90. letech minulého století. Lidé vyrůstající v době před jeho zavedením se nemohou více lišit od těch, kteří vyrůstali pod jeho vlivem. Přítomnost internetu, potažmo sociálních sítí, se projevuje i na mezilidských vztazích. Kupříkladu hodnota prarodičů hluboce klesla, i když jsou pro zdravý psychický vývoj dětí nezbytní.

Technologický pokrok vytlačil prarodiče na okraj společnosti

Snad ještě nikdy v historii nebyla mezi důchodci a dospívajícími taková mezigenerační propast, jako je nyní. Potíže se navzájem pochopit mají i věkově mnohem bližší skupiny – soudobí dvacátníci a třicátníci, mezi nimiž je věkový rozdíl pouhých 10 let. Nejčastějším problémem je odlišný životní styl a nepochopení hodnot jedné či druhé skupiny. Ty jsou utvářeny především vztahem jedinců k všudypřítomné elektronice a stále se rozvíjejícím sociálním sítím.

Všichni, kdo nejsou ochotni svůj život podrobit diktátu internetu nebo s novějšími technologiemi neumí zacházet, jsou automaticky odsouváni na okraj společnosti, nejčastěji to bývají důchodci. Význam životních zkušeností a moudrosti, kterou přináší pouze věk, je mladšími generacemi široce zpochybňován a degradován. Navzdory tomuto přesvědčení však prarodiče na své důležitosti neztratili. Jejich vliv je klíčový zejména v raném dětství jejich vnoučat a pravnoučat.

Důležitost prarodičů navzdory přesvědčení neklesla

Vzhledem k problematičnosti mezigeneračních vztahů se touto problematikou zabývala i řada vědců. Přínos babičky s dědečkem by se dle jejich závěrů neměl redukovat pouze na (ne)schopnost práce s moderními technologiemi, popřípadě hlídání dle potřeby. Předložená zjištění totiž potvrdila, že děti, které mají blízký vztah se svými prarodiči, jsou později v životě vyrovnanější a netrpí psychickými potížemi.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Hlavními benefity, které babička a dědeček svým vnoučatům přináší, jsou poskytování podpory a plné pozornosti (rodiče často nemají na své děti čas), sdílení cenných rad – některé oblasti života se ani s příchodem internetu nezměnily – nebo vhled do fungování odlišné domácnosti. Velmi obohacující a podnětné je pro děti i nazření vlastních kořenů skrze příběhy vyprávěné prarodiči.

Jaké vzpomínky máte na své prarodiče?

Zdroj: TheSun

Diskuze Vstoupit do diskuze
54 lidí právě čte
Zobrazit další články