6 z 12 znamení zvěrokruhu vidí budoucnost ve svých snech, jen o tom nemají tušení. Jste jedním z nich?

Každý máte vlohy k něčemu jinému, avšak pokud jste se narodili v jednom z těchto šesti znamení zvěrokruhu, oplýváte i talentem pro předpovídání budoucnosti.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Tajemno, kterým jsou sny opředené, láká mnoho lidí k jejich prozkoumávání. Během snahy porozumět snům a dát snění obecně nějaký hlubší význam se odkryla šokující skutečnost. Někteří lidé jsou ve snech schopni předpovídat budoucnost, přičemž šest znamení zvěrokruhu má pro tento druh předpovědi vrozený talent. Vždy ovšem záleží i na celkovém rozpoložení jedince a na jeho duchovní otevřenosti a vnímavosti. Zjistěte, zda patříte mezi znamení oplývající tímto talentem.

Střelci a Váhy mají talent, který nerozvíjí

Dvě ze šesti nadaných znamení zvěrokruhu bohužel nechtějí své nadání rozvíjet. Jedná se o Střelce a Váhy, přičemž každé znamení má pro toto rozhodnutí své vlastní důvody. Střelci se o oblast duchovna a snů aktivně zajímají, popřípadě o ní mají alespoň jakési intuitivní povědomí. Často jsou schopni říci přesně, které sny přináší proroctví. Nicméně prorokování budoucnosti přikládají Střelci takovou zodpovědnost, že se jí raději vyhýbají.

iZdroj fotografie: Depositphotos
Střelci vnímají sny o budoucnosti jako velkou zodpovědnost, proto je nevyhledávají

Váhy patří mezi znamení, která jsou otevřená všem možnostem, a rády tyto možnosti prozkoumávají. Ovšem v momentě, kdy se setkají s něčím, co není možné racionálně vysvětlit, lehce zpanikaří. Pokud se jim tedy zdá sen, který by mohl předpovídat budoucnost, raději si vytvoří síť všech možných vysvětlení (jakkoliv mohou být chatrná). Váhy se za každou cenu snaží vyvarovat změně obrazu světa, který si vytvořily – z něčeho racionálně obsáhnutelného do duchovního a nepolapitelného.

Štír a Ryby jsou nejduchovnějšími znameními

Mezi nejduchovnější znamení zvěrokruhu patří bezesporu Ryby a Štír. Obě znamení inklinují k duchovnu a jsou mimořádně otevřená všemu, co s nimi souvisí. Štíři neberou duchovno na lehkou váhu a ve svém životě mu vyhradili určité místo. Není proto překvapením, že se často setkávají i s prorockými sny, které se snaží rozkrýt. Nicméně jsou natolik vyrovnaní, že jim nepodléhají a nutně se jimi nemusí řídit.

iZdroj fotografie: Depositphotos
Ryby si dokáží prorocké sny správně vyložit. Jsou znamením, které se s nimi setkává nejčastěji

O spojení duchovna se znamením Ryb bylo napsáno mnohé. Každý člověk, který se v Rybách narodil, má svoji vlastní představu duchovna, které věří a kterou dokáže obhájit před ostatními (je-li třeba). Ryby jsou také znamením, které se s prorockými sny setkává nejčastěji. Vzhledem ke svému obrovskému talentu si sny o budoucnosti dokáže vysvětlit správným způsobem. Jediné nebezpečí, které Rybám hrozí, je přílišné upnutí se na tyto sny.

Raci a Vodnáři se do svých snů rádi noří a zkoumají je

Poslední dvojicí je Rak a Vodnář. Raci jsou přesvědčení, že svět snů skýtá mnohá tajemství, která stojí za to rozkrýt. Často po smyslu snů pátrají a rádi nahlížejí prostřednictvím snů do budoucnosti. Díky svému rozpoložení si ze svého talentu utvořili jakýsi koníček, který trénují a rozvíjí. Není výjimečné, že Raci jsou na požádání schopni vyložit jeden, dva sny, které prorokovaly budoucnost.

iZdroj fotografie: Depositphotos
Vodnář duchovno miluje, zkoumá ho a často mu bezpodmínečně propadne

Vodnáři patří rovněž mezi mimořádně nadaná znamení, která se aktivně zajímají o duchovno a esoteriku. Ve své sny pevně věří a pečlivě je zkoumají. Své sny analyzují do nejmenších detailů a ve všech hledají možné proroctví. Bohužel často se ve svém duchovním světě ztrácí a snům propadají až příliš. Řídí podle nich svůj život a snaží se na jejich základě rozhodovat i o důležitých a závažných okamžicích. Setkali jste se i vy sami se sny předpovídajícími budoucnost?

Zdroj: Horoscope, Times of India

Diskuze Vstoupit do diskuze
123 lidí právě čte
Zobrazit další články