Síla slov v praxi: tyto kouzelné fráze příznivě ovlivní psychické i fyzické zdraví vašeho dítěte

Jedním z nejkouzelnějších a nejpevnějších pout je to mezi matkou a dítětem. Komunikace, která v jeho rámci probíhá, se pohybuje daleko za hranicí běžného chápání.

i Zdroj obrázku: Pixabay.com
                   

O tom vypovídá řada silných momentů, kdy toto silné spojení pomohlo překonat na první pohled bezvýchodné situace pohybující se na hranici mezi životem a smrtí.

Světově uznávaní dětští psychologové vnímají psychosomatické jevy jako důležitou součást fungování lidského těla, která propojuje vliv zkušeností z minulosti na myšlenky a činy v současnosti a jejich následné dopady na chování v budoucnosti. Jedním z nejzásadnějších mechanismů, kdy se psychosomatika přímo projevuje na zdraví dítěte, je vliv slov, kterými jej jeho matka oslovuje.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Správné fráze mohou napomoci psychice

Vyvíjející se dítě se často označuje za houbu – aniž by to samo přímo vnímalo, nasává veškeré informace se svého okolí. Tudíž je nutné se zamyslet, jaká slova v blízkosti svých dětí denně používáme. Slova plná zloby mohou dítě negativně ovlivnit na celý jeho život. Naopak slova plná lásky, něhy a pochopení mohou mít příznivé účinky nejen na jeho vztah k okolnímu světu, ale také k sobě samému.

Magické propojení potvrzené vědci

Slova matky, která je pro dítě tou nejbližší osobou již od počátku jeho života, mohou mít léčivé účinky. To potvrdil i experiment provedený v Anglii. Spočíval v jednoduchých večerních rituálech, které, po konzultaci s odborníky, prováděly matky nemocných dětí. Poté, co jejich dítě usnulo, vyčkaly na chvíli, kdy se plně ponoří do aktivní fáze spánku. Ta běžně nastane zhruba o 15 minut později. Jakmile se v ní ocitly, jejich matky jim zašeptaly: „Miluji tě. Jsem na tebe hrdá. Jsem šťastná a vděčná, že můžu být tvou mámou.“ Děti, u kterých byl tento rituál pravidelně prováděn, vědci následně porovnali se skupinou podobně nemocných dětí. Ty se lišily tím, že u nich žádný rituál prováděn nebyl. A výsledky? U skupiny dětí, které byly ve spánky ujišťovány o lásce své matky, se dostavilo mnohem rychlejšího zotavení. I to mateřská láska dokáže.

iZdroj obrázku: Pixabay.com
Slova ovlivní více, než si myslíme

Co všechno mohou slova ovlivnit?

Správně zvolená slova mohou posílit pocit blízkosti, který je pro vývoj dětské psychiky zásadní. Udržování blízkého a láskyplného vztahu s rodiči má přímý vliv na budování zdravých vztahů plných důvěry v průběhu celého života jedince. Právě fráze, jež se k dítěti dostanou během spánku, tento kouzelný vztah, který je základem všech dalších aspektů, utvrzují. Dítě ví, že ať se stane cokoliv, jeho matka mu bude oporou. Navíc již v brzkém věku je schopné mateřskou lásku vnímat. Odborníci doporučují, aby rodiče svým dětem pravidelně říkali, že kdyby si mohli vybrat ze všech dětí na světě, vybrali by si právě je.

V konstelační terapii, která se zabývá vztahy v rámci rodiny, existují „permisivní fráze“. Tento souhrnný název označuje fráze, které během terapiích, ale i mimo ně, napomáhají ke změnám přístupu lidí k sobě navzájem. Používaná slova jsou jednoduchá. Jejich společnými jmenovateli jsou láska, něha, přijetí, ale také lítost a odpuštění. Tato slova častokrát mají dlouhodobý účinek a mohou přispět k uzavření starých křivd a bolestivých vzpomínek.

Čarování slovy: fráze, které vašemu dítěti významně pomohou

Stejně jako ve výše zmíněné studii, která odhalila sílu podvědomého vnímání ve spojení se slovy, šeptejte vybrané fráze 10-20 minut poté, co vaše dítě usne.

  • Chcete upevnit své propojení s dítětem? Nebo toužíte po posílení jednotlivých rolí v systému hierarchie, na němž stojí základ rodiny? Pomůže fráze: „Jsem tvoje máma a ty jsi můj/moje syn/dcera.“
  • „Jsi pro mě ten/ta nejlepší syn/dcera.“ – tuto frázi používejte tehdy, pokud nejste matkou více dětí stejného pohlaví. V opačném případě vyměňte „nejlepší“ za jiný vhodný adjektiv.
  • To, že má dítě obrovskou hodnotu, mu můžete dát najevo větou: „Jsi přesně ten syn/ta dcera, kterého/kterou jsme potřebovali.“ Takto jej podpoříte i v budování pocitu, že je dobrým člověkem.
  • „Je naprosto v pořádku, jaký/á jsi. Mám tě ráda.“ Sebepřijetí je důležité. A to se všemi aspekty. Proto je třeba v něm děti podporovat již od útlého věku.
  • „Jsem ráda, že tu s námi jsi.“ Tak zní věta, již potřebuje slyšet každé dítě, které se cítí zbytečné či nechtěné.
  • Pokud byl v rámci rodiny problém s nepřijetím pohlaví dítěte (namísto holčičky se narodil kluk), můžete jeho dopady zmírnit slovy: „Jsem ráda, že jsi kluk/holka.“
  • Nastal-li mezi vámi a vaším dítětem v průběhu dne konflikt či se mu z vaší strany nedostalo pochopení, pomůže zašeptání slova „promiň“.
  • „Jsem na tebe hrdá.“ – slova, která potřebuje občas slyšet každé dítě. Obzvlášť pomohou dětem, které se z určitého důvodu cítí být vůči svým vrstevníkům jiní.
Diskuze Vstoupit do diskuze
118 lidí právě čte
Zobrazit další články