Předpojatá rasistická žena podstoupila test DNA, aby odhalila svou etnickou příslušnost. Výsledky ji převedly k slzám

Stále dokola se opakuje, že byste neměli hodnotit knihu jen podle jejího obalu. I přesto se tohoto prohřešku spousta lidí dopouští při kontaktu s ostatními.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Člověk od používání klacku a kamene i objevení ohně ušel velký kus cesty, zdravotnictví a výzkum nevyjímaje. Poslední pokusy o zkoumání lidské DNA odhalují zajímavé informace a prozrazují celou řadu faktů o každém jedinci i o lidstvu jako takovém. Některé z nich vás pravděpodobně nepřekvapí, jiné by samotný testovaný člověk raději nechtěl znát, zjištěné výsledky jsou však pravdivé a jednoznačné.

Respondenti výzkumu pocházeli z různých zemí i etnik

Společnost zabývající se cestovním průmyslem, Momondo, vybrala pro svůj plánovaný výzkum 67 osob. Bylo přitom zajištěno, aby lidé byli z různých států, národů, etnik nebo ras. Vybráni byli ti dobrovolníci, kteří podle dotazníků pozitivně smýšleli o svém národě, byli na něj hrdí a zároveň měli předsudky vůči cizincům. Vědci zkoumali jejich DNA a výsledky překvapily nejen respondenty, ale i odbornou veřejnost.

iZdroj fotografie: Unsplash
Všichni dotazovaní byli schopni na ostatních národech najít nějaká negativa a měli vůči nim předsudky.

Cílem výzkumu bylo poukázat na to, že naše smýšlení o jiných etnicích, rasách či jiných skupinách lidí nemusí být nutně pravdivé. Prokázat to měl připravovaný test DNA, kterým chtěli výzkumníci všem dokázat, že mají něco společného. Zároveň měly výsledky otevřít oči široké veřejnosti a odhalit skutečnost, že dát na první dojem nemusí být vždy správné a že ve skutečnosti jsou si všichni lidé bez ohledu na původ velmi podobní.

Výsledky testu zanechaly účastníky v slzách

Celý výzkum byl postaven na tom, že si každý nově narozený jedinec vezme z každého svého rodiče nějakou část genetické informace. Předpokládá se, že vaše DNA se skládá z 50 % DNA vašeho otce a z 50 % DNA matky, jejichž genetický kód je také z poloviny složen z DNA jejich rodičů. Takto můžete pokračovat dále až do nekonečna a zjistit, z kolika procent patříte k jaké národnosti. O to se vědci v daném výzkumu pokusili.

iZdroj fotografie: Unsplash
Nakonec se ukázalo, že předci některých respondentů pocházeli z různých zemí. Jejich DNA kód byl mixem spousty národností.

Když po dvou týdnech ukázala společnost účastníkům experimentu jejich výsledky, nestačili se divit. Do rukou se jim dostalo vyhodnocení, z něhož mohli zjistit, odkud pravděpodobně pocházeli jejich předci. Někteří měli kořeny v zemích, jež nenáviděli nebo vůči nim měli negativní předsudky, přitom zde pravděpodobně vyrostla jejich prababička a stále zde mohou mít vzdálené příbuzné.

Zdroj: Newsner

Diskuze Vstoupit do diskuze
136 lidí právě čte
Zobrazit další články