Podivné sovětské tradice, které bývaly naprostou samozřejmostí, ale dnes bychom si klepali na čelo. Vzpomínáte?

Sovětské tradice bylo v dřívějších dobách nutné dodržovat. Některé z nich jsou ale velmi zvláštní.

Pohřebáci spouštějí rakev do hrobu i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Již odpradávna vznikaly různé tradice a zvyky, které se postupem času obměňovaly či zcela zanikly. A tak se tyto zvyklosti napříč generacemi liší, protože se život mění, vznikají nové technologie, které v určitých oblastech hrají důležitou roli. Pojďme si připomenout některé sovětské tradice, které v dávnějších dobách byly naprosto obvyklé, ovšem nyní je už málokdo dodržuje.

Staré sovětské tradice jsou velmi zvláštní

Tradice a zvyky se dodržují při mnoha příležitostech. Některé z nich převzali sovětští obyvatelé v 19. století z Evropy. Mezi takové patří například fotografování zesnulého člena rodiny v rakvi, aby si jej tak mohli navždy připomínat. Zemřelý vypadal, jako by spal, a tak by při zhlédnutí snímku málokdo v rychlosti poznal, že je člověk na něm vyobrazen vlastně mrtvý. Takovéto strašidelné fotky má v archivu uloženo mnoho sovětských rodin, ale jak uvádí i web TakProsto, dnes už tuto tradici málokdo dodržuje.

Co se týká pohřebních zvyků, patřila mezi ně také jakási povinnost vyprovodit zesnulého na jeho poslední cestě za hlasitého vyhrávání hudebního orchestru, za nímž se táhl dlouhý průvod pozůstalých. Toto procesí vycházelo z domu zemřelého a jeho pouť končila na hřbitově. Truchlivá hudba často děsila ostatní obyvatele měst a vesnic, a tak se od této tradice postupem času upustilo.

Novomanželé se museli vzdát svých darů

V historii bylo období mezi smrtí a pohřbem velmi důležité. Lidé se domnívali, že právě v tuto dobu hrozí zemřelému napadení zlými duchy a démony, a tak nemohl být nikdy nechán o samotě. Chránilo jej věčné světlo, svěcená voda a modlitby. Dle webu Krematorium zůstával zesnulý člověk vystaven ve svém domě, kam jej chodili navštěvovat všichni rodinní příslušníci a přátelé, a to až do dne pohřbu.

nevěsta iZdroj fotografie: Freepik

A abychom nezůstali jen ve smutku, také sovětské svatby byly plné tradic a zvyků. Mezi ty nejzvláštnější patřilo pokládání květin u pomníků. Novomanželé ihned po obřadu objížděli památky v daném městě, kam položili květiny, které obdrželi od svatebních hostů. Nejvíce jich však zanechali u pomníku Lenina. Svatby obecně doprovází mnoho zvyků a tradic, o některých dalších jsme se na DámskémDeníku již dříve zmiňovali.

Jaké staré tradice dodržujete dodnes?

Diskuze Vstoupit do diskuze
67 lidí právě čte
Zobrazit další články