8 rysů osobnosti, které mají inteligentní lidé společné. Odhaleno vědeckými výzkumy, žádnými odhady

Těchto osm rysů osobnosti mají společné vysoce inteligentní lidé. Průzkum byl proveden dotazováním lidí, avšak jejich odpovědi jen podpořili již dřívější vědecké výzkumy a studie.

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

Jaké osobnostní rysy mají inteligentní lidé společné? Tato otázka byla položena více než sto lidem. Ti odpovídali z vlastní zkušenosti, jak se chytří lidé chovají. Dokonce i vědci souhlasili s výsledkem průzkumu a s tím, co dotazovaní odpovídali. Těchto osm rysů se v odpovědích vyskytovalo nejvíce.

1. Jsou vysoce přizpůsobivý

Často se v odpovědích objevovalo to, že jsou inteligentní lidé velice flexibilní. Zkrátka se snadno přizpůsobí v různých prostředích. Tento fakt je i podpořen nedávným psychologickým výzkumem. Ten dokázal, že inteligence může přímo záviset na schopnosti změny chování v důsledku určitých proměn prostředí.

iZdroj fotografie: Pixabay

2. Ví, kolik toho neví

Nejinteligentnější lidé si dokážou přiznat, že něco nevědí. A rozhodně se kvůli tomu necítí špatně. Nebojí se říkat nevím, protože jsou si vědomi, že co neví, se mohou naučit. Určité výzkumy toto potvrdily, jelikož dokázaly, že čím méně inteligentní člověk je, tím více přeceňuje své znalosti a schopnosti.

3. Jejich zvídavost je neukojitelná

V odpovědích bylo toto hodně časté. Dokonce něco v tomto smyslu řekl o sobě i Albert Einstein, že nemá nijak speciální talent, pouze je vášnivě zvědavý. Spousta výzkumů na toto téma také souhlasí. Je prokázáno, že existuje souvislost mezi inteligencí v dětském věku a pozdější otevřeností vůči novým poznatkům.

iZdroj fotografie: Pixabay

4. Nebrání se novému a jinému

Toto souvisí s již zmíněnou flexibilitou. Inteligentní lidé své mysli neuzavírají novým myšlenkám. Podle psychologů lidé s otevřenou myslí, kteří přijímají i alternativní názory, skórují více v inteligenčních testech. Trochu jiné je to v oblasti víry a náboženství. K něčemu takovému většinou nemají dostatek důkazů.

5. Vystačí si s přítomností sebe samého

Vědci souhlasí s tím, že velmi chytří lidé nenachází takové uspokojení ve společenských vztazích. Neznamená to však, že nejsou extrovertní, dokonce většinou i jsou. Ale stačí jim jejich vlastní společnost, nepotřebují k tomu nikoho jiného než sebe.

iZdroj fotografie: Pixabay

6. Dokážou se vždy ovládnout

Inteligentní lidé dokážou zkrotit svoji impulzivitu a překonat zbrklost. A to díky jasnému plánování svých cílů a studováním alternativních cest. Tento fakt je doprovázen i výzkumem, který byl založen na rozhodování lidí. Na výběr byla menší dřívější výplata a vyšší pozdější. Účastníci s vyšším inteligenčním skóre tíhli spíše ke druhé variantě.

7. Jsou vtipní a zábavní

Ve spoustě odpovědích se objevoval fakt, že jsou chytří lidé zároveň i hodně zábavní a mají velký smysl pro humor. Vědci jsou s tímto za jedno na základě studie, co se soustředila na IQ profesionálních komiků. Samozřejmě se ukázalo, že tito lidé zaznamenali vyšší skóre.

iZdroj fotografie: Pixabay

8. Jsou vysoce empatičtí

Lidé s vysokým IQ dokážou téměř zjistit, co si někdo jiný myslí, nebo co cítí. Jejich schopnost empatie je silně svázaná s jejich vysokou inteligencí. Emočně inteligentní lidi se vyznačují empatií a snadným vciťováním do ostatním. Dokážou je pochopit a vyslechnout. Navíc rádi poznávají nové lidi.

Zdroj: INC

Diskuze Vstoupit do diskuze
88 lidí právě čte
Zobrazit další články